Vergoedingen – Fysiotherapie Agneshove – Voorhout

Vergoedingen

Vergoedingen

Behandelingen fysiotherapie worden vergoed:

LET WEL: de eerste 20 behandeling ten laste van de aanvullende verzekering, de 21e en volgende behandeling vanuit de
hoofdverzekering.

De exacte bepalingen van vergoeding zijn terug te vinden in uw polisvoorwaarden.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten ontleend worden.