Tarieven – Voorhout

Tarieven

Tarieven

Tarieven fysiotherapie 2018

Prestatiebeschrijving Prijs
zitting algemene fysiotherapie 30,00
zitting psychosomatische fysiotherapie 42,00
zitting kinderfysiotherapie 42,00
zitting manuele therapie 42,00
toeslag behandeling aan huis 12,00
toeslag behandeling in inrichting 08,00
screening (directe toegankelijkheid fysiotherapie) 15,00
intake/onderzoek na screening (volgt direct op de screening 30,00
intake/onderzoek na verwijzing 42,50
eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 50,00
niet nagekomen afspraak 30,00
eenvoudige, korte rapportage 30,00
meer gecompliceerde, tijdrovende rapportage 50,00

Bovenstaande tarieven worden uitsluitend gehanteerd indien:
met uw zorgverzekeraar geen contract is gesloten
en/of de behandelingen niet (meer) voor vergoeding in aanmerking komen.

Met vrijwel alle zorgverzekeraars is een contract (2016) gesloten en gelden de door
de zorgverzekeraar vastgestelde tarieven.

De fysiotherapeuten zijn allen BIG-geregistreerd en voldoen derhalve aan de
kwaliteitseisen van de beroepsgroep.

De fysiotherapeuten zijn allen gehouden zich te conformeren aan het
Klachtenregelement Fysiotherapie en het regelement Tuchtrechtspraak.
Tevens aan het privacy-regelement.

Er zijn vier algemeen fysiotherapeuten geschoold in BHV op gebied van o.a. EHBO,
reanimatie, gebruik AED en brandpreventie.