Actueel – Voorhout

Actueel

Actueel

LET OP! BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW EIGEN RISICO!

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u –  tegen betaling van een lagere nominale premie- kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: 850  euro per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen ( en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk  voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwste cursussen en opleidingen die door verschillende leden van het fysiotherapie-team gevolgd zijn, o.a. medical taping en hartfalen.

Cursus Hartrevalidatie

Bob Clijsen heeft de cursus Hartrevalidatie gevolgd aangeboden door het NPI. Dit is een cursus ontwikkeld om mensen met een doorgemaakt cardiale problematiek te revalideren naar hun gewenste en haalbare fysieke situatie. Deze cursus heb ik gevolgd vanuit het Rijnlands Revalidatie Centrum te Leiden waar ik als fysiotherapeut op de Hartrevalidatie werkte. Mensen die een cardiaal gezien iets meegemaakt hebben en niet in aanmerking komen voor revalidatie of na de revalidatie nog verdere begeleiding wensen kunnen onder mijn begeleiding verder revalideren binnen fysiotherapie Agneshove. Doelen die met behulp van deze behandelingen bereikt kunnen worden zijn:

– Overwinnen angst voor inspanning
– Optimaliseren algemene conditie
– Optimaliseren krachtuithoudingsvermogen
– Leren kennen en erkennen van fysieke grenzen
– Ontwikkelen van een actieve leefstijl

De behandeling bestaat hierbij uit een individuele intake met daarbij horende fysieke testen. Vervolgens wordt er een programma opgesteld waar je gewerkt wordt aan de persoonlijke doelen.
Dit programma kan bestaan uit een fietsergometer, roei-ergometer, cross trainer, loopband, krachtsoefeningen, stabiliteitsoefeningen, ademhalings- en ontspanningsoefeningen.

Link NPI Cursus hartrevalidatie

http://www.paramedisch.org/cursussen/cursuskalender/evenementdetail/761/-/hartrevalidatie.html

Cursus Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)

Een tweede cursus die ik gevolgd heb gaat in op perifeer arterieel vaatlijden, claudicatio intermittens (CI). Deze cursus heeft plaatsgevonden op de Hogeschool Leiden. Gedurende de cursus
is ingegaan op de fysiotherapeutische behandeling van mensen met claudicatio intermittens. De behandeling bij mensen met CI bestaat uit gesuperviseerde looptraining op de loopband.
De looptraining bestaat uit loopperiodes van ongeveer vijf minuten, waarbij de patiënt loopt totdat de benen flink gevoelig zijn. Na rust wordt deze interval herhaald. Hierbij wordt gestreefd
naar een totale looptijd van ongeveer 30 minuten. Naast de looptraining worden krachts- en stabiliteitsoefeningen van de onderste extremiteit aangeboden. Gesuperviseerde looptraining laat hierbij een verbetering van 100-150 % zien van de maximale loopafstand van de patiënt binnen één jaar. Tevens verminderd de looptraining de cardiovasculaire risicofactoren als hoog cholesterol, hoge bloeddruk en diabetes mellitus.

NIEUW BIJ FYSIOTHERAPIE AGNESHOVE: MEDICAL TAPING

Marc Clijsen en Sandra van der Geer hebben de cursus mediacal taping gevolgd. Het principe van medical taping is: Activeren in plaats van fixeren. In tegenstelling tot andere soorten tape die niet
rekbaar zijn maakt medical tape gebruik van elastische tape, dit zorgt er voor dat het toegepast kan worden om onder andere:

Spierfunctie te verbeteren
Houding te corrigeren
Circulatie te verbeteren
Gewrichten te ondersteunen
Spieren te ontspannen
Pijn te dempen

Kort over de tape zelf:

De tape is in dikte en gewicht vergelijkbaar met de huid, in lengte rekbaar, lucht- en waterdoorlatend, kan meerdere dagen tot weken worden gedragen en is bovendien 130% tot 140% rekbaar (vergelijkbaar met de menselijke huid).