Ergotherapie – Voorhout

Ergotherapie

Ergotherapie

Boukje Keijzer en Marieke Kerpershoek.

Ergotherapie helpt mensen met hun beperkingen of problemen in hun dagelijkse leven weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Ergotherapie richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische problemen bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Wij helpen kinderen, volwassenen en ouderen die ten gevolge van ouder worden, ziekte of een handicap problemen ondervinden in hun dagelijkse activiteiten. Ook mantelzorgers kunnen bij ons terecht voor advisering en trainingen.

Waarbij kan een ergotherapeut hulp bieden?

Wonen (zelfverzorging):

Werken (productiviteit):

Leven (vrijetijdsbesteding):

Om gebruik te maken van ergotherapie is een verwijzing van een arts of specialist nodig. Na het ontvangen van de verwijzing neem ik contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens de eerste afspraak inventariseer ik uw vragen, problemen en wensen. Hierna wordt er samen met u een behandelplan opgesteld en besproken.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat ergotherapie juist in de thuissituatie zeer effectief is. Daarom biedt Ergotherapie Bollenstreek de mogelijkheid om bij u thuis in uw eigen omgeving te behandelen en begeleiden.

Vergoeding:

Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering. Dit betekent dat u 10 uur ergotherapie per jaar vergoed krijgt. Wanneer u een aanvullende polis heeft kunnen hier extra uren ergotherapie in opgenomen zijn.

www.ErgotherapieBollenstreek.nl
Tel: (0252)753042